image 1

مشاوره

مشاوره در طراحی

این گروه قادر به طراحی نقشه های فنی جهت احداث کارخانجات صنایع غذایی و همچنین طراحی نقشه های تاسیسات و برآورد نیازهای وابسته به آن جهت طرح اجرایی و همچنین طراحی و مشاوره در جهت احداث سردخانه های نگهداری بوده و هرگونه همکاری را با صنعتگران محترم در جهت اخذ مجوزها و مدارک در ابتدا ی اجرای طرح  تا هنگام بهره براری موفق را انجام می دهد .

اطلاعات بیشتر

مشاوره در اجرا

این گروه با بکار گیری متخصصین و صاحب نظران صنعت غذایی ایران و جهان توانایی راه اندازی کارخانجات صنایع غذایی و کشتارگاهای صنعتی دام و طیور و همچنین سردخانه های نگهداری به صورت ارایه نقشه فنی با تاییده سازمان دامپزشکی کل کشور و اداره کل نظارت بر مواد غذایی و همچنین با بهترین کارایی مناسب تولیدی بر مبنای تجربه ی عملی تا اجرای مراحل ساختمانی و تاسیسات و تجهیز ماشین آلات و حتی فورمولاسیون و همچنین اجرای سردخانه های آمونیاکی را دارا است .

اطلاعات بیشتر

نوسازی

گروه بازرگانی تک سیستم با بکار گیری تجربه های عملی و دانش فنی و دانشگاهی توانایی نوسازی ماشین آلات صنعتی صنایع غذایی و سردخانه های صنعتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه و بهترین راندمان را دارد . سابقه ی درخشان در این امور در کارنامه ی این گروه گویای مناسبی در جهت تایید این ادعا می باشد .

اطلاعات بیشتر

نمایندگی ها

درباره ما

گروه بازرگانی تک سیستم با سابقه ی طولانی و کادری با تجربه در صنعت غذا و راه اندازی ، تجهیز و ارایه فورمولاسیون در صنایع غذایی و صنایع وابسته مشغول به فعالیت می باشد . این گروه در زمینه طراحی فنی ، ساخت اصولی ، اجرای و مشاوره تاسیسات مورد نیاز کارخانجات صنعتی بخصوص صنعت غذا که شامل تاسیسات آب ، برق ، پساب و همچنین اجرای سردخانه های بزرگ نگهداری و تجهیز کارخاجات صنایع غذایی بخصوص کشتارگاههای صنعتی و صنایع وابسته به فروارده های گوشتی  در جهت ارتقا صنایع غذایی کشور و واردات دانش فنی روز دنیا در حال فعالیت است .این گروه امید دارد با ارایه راهکارهای مناسب ، منطقی و کم هزینه با بهترین عملکرد مدیران و مجریان صنایع غذایی ایران را یاری دهد .باشد که در جهت ارتقا صنعتی پویا بر پایه دانشی بروز با همیاری صنعتگران خبره و محترم کشور گامی موثر را بردارد.

تماس با ما

شیراز - عفیف آباد
07136278761
07136289027
07136286051
info@techsystem-iran.com