مشاوره در نو سازی

این گروه با بکار گیری متخصصین و صاحب نظران صنعت غذایی ایران و جهان توانایی راه اندازی کارخانجات صنایع غذایی و کشتارگاهای صنعتی دام و طیور و همچنین سردخانه های نگهداری به صورت ارایه نقشه فنی با تاییده سازمان دامپزشکی کل کشور و اداره کل نظارت بر مواد غذایی و همچنین با بهترین کارایی مناسب تولیدی بر مبنای تجربه ی عملی تا اجرای مراحل ساختمانی و تاسیسات و تجهیز ماشین آلات و حتی فورمولاسیون و همچنین اجرای سردخانه های آمونیاکی را دارا است .


با توجه به پروژههای انجام شده و یا در حال انجام با استفاده از نیروهای متخصص و همکاری با شرکت بهمن سازان نقش جهان این ادعا را دارد که در حیطه اجرا کاملترین و معتبر ترین تیم اجرایی را در صنایع غذایی بخصوص صنایع وای=بسته به فرآورده های گوشتی را دارا می باشد و موفقیت خود را مدیون صداقت و تلاش بی دریغ  کارشناسان محترم شرکت خود می داند .