مشاوره در نو سازی

گروه بازرگانی تک سیستم با بکار گیری تجربه های عملی و دانش فنی و دانشگاهی توانایی نوسازی ماشین آلات صنعتی صنایع غذایی و سردخانه های صنعتی را در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه و بهترین راندمان را دارد . سابقه ی درخشان در این امور در کارنامه ی این گروه گویای مناسبی در جهت تایید این ادعا می باشد .